+48 664 149 544
Dodaj do ulubionych Dodano do ulubionych
Sprzedaż

Trzebnicki, Wisznia mała, Piotrkowiczki.

Do sprzedania 4 działki w podwrocławskiej miejscowości Piotrkowiczki - z przepięknym widokiem na okoliczne wzniesienia oraz Wrocław.
W najbliższym otoczeniu budują się nowe domy oraz występują liczne sady i winnice.
Prąd bezpośrednio przy działce.
Działki mają powierzchnię ok. 10; 10 ; 11,5 ; 11,8 ar.
Grunty objęte są miejscowym planem :
2. MN/(1-27) – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowawolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku):1) za zgodne z planem uznaje się ponadto:a) nieuciążliwe usługi (komercyjne lub publiczne) stanowiące maksymalnie 30% powierzchni całkowitejbudynku mieszkalnego, lokalizowane w części parterowej budynku mieszkalnego, w pomieszczeniachdobudowanych do budynku lub w obiektach wolno stojących,b) istniejącą zabudowę zagrodową bez zwiększania obsady zwierząt inwentarskich o więcej niż 4DJP,c) zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe i prowadzenie działalności usługowej w istniejących budynkach gospodarczych,d) urządzenia towarzyszące,e) drogi wewnętrzne,f) zieleń urządzoną wysoką i średnią,g) urządzanie ogólnodostępnych terenów zieleni;2) zabrania się lokalizowania w granicach działek inwestycji uciążliwych;3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecznie więcej niż 12 m
c) obowiązuje stosowanie w budynkach mieszkalnych połaci dachowych o kącie nachylenia 30−45°,z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla których obowiązujekąt nachylenia połaci 38−45°, 
e) obowiązują dachy kryte dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowymi brązowym, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla którychobowiązuje pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym, Pozastrefami konserwatorskimi dopuszcza się kolory grafitowe.f) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych,gospodarczych lub towarzyszących,g) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksymalnie do 45% powierzchni działek, pozostałą częśćnależy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.) – nie dotyczy zabudowy zagrodowej.
Droga dojazdowa - asfalt oraz ok 100m drogą utwardzoną .
CENA 115zł/m2 
 
Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu.Doradca ds. nieruchomościMarcin Głuszczak tel. 608 363 326
 Kontakt:
Marcin Głuszczak
tel: 608363326
mgluszczak@atanieruchomosci.pl


Numer oferty
109/8464/OGS
Typ transakcji
Sprzedaż
Cena
115 000 zł
Powierzchnia
1 000 m2
Cena za m2
115 zł / m2
Zamiana
Nie
Forma własności działki
Własność
Dostępne sieci
Prąd
Rodzaj działki
Budowlana

Zobacz na mapie.

kontakt z agentem.

Marcin Głuszczak.

Marcin Głuszczak