+48 664 149 544
Dodaj do ulubionych Dodano do ulubionych
Sprzedaż

Wrocław, Wrocław-krzyki.

Piękna działka przy wrocławskim Jagodnie o powierzchni 15 500m2 
1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z usługami, oznaczone narysunku planu symbolami od 1MNiU do 3MNiU, dla których obowiązuje przeznaczenie:1) Podstawowe:a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym, bliźniaczym,szeregowym z usługami, gdzie usługi zajmują nie mniej niż 30% budynku mieszkalnegolub w parterze tego budynku,b) zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z maksymalnie 12 lokalami mieszkalnymi wbudynku wolnostojącym, z usługami, gdzie usługi zajmują nie mniej niż 30% budynkumieszkalnego lub w parterze tego budynku,c) usługi podstawowe oraz ponadpodstawowe związane z obsługą mieszkańców zwyłączeniem składów, magazynów paliw oraz odpadów, składów opału,2) uzupełniające:a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,b) urządzenia i obiekty towarzyszące,c) zieleń.2. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy orazzagospodarowania terenu:1) dla budynków przeznaczenia podstawowego jednokondygnacyjnych:- dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 200-300 lub łukowe lub płaskie,- maksymalna wysokość – 8m,2) dla budynków przeznaczenia podstawowego dwukondygnacyjnych i trzykondygnacyjnych:- dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 350-450,- maksymalna wysokość – 12m,3) dla budynków gospodarczych i garażowych oraz pozostałej zabudowy:- 6m przy kącie nachylenia połaci dachowych 150-250- 8m przy kącie nachylenia połaci dachowych 350-450,4) maksymalna powierzchnia zabudowy netto wynosi: 0,30,5) minimalna intensywność zabudowy wynosi: 0,01,6) maksymalna intensywność zabudowy wynosi: 1,00,7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi: 0,50, przy czym zieleń wysoka powinnazająć minimum 40% tej powierzchni,8) minimalna powierzchnia działki przypadająca na jeden lokal mieszkalny zabudowyjednorodzinnej - 250m2.9) wprowadza się zakaz grodzenia terenu dla zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. .10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 700 m2,b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i usługowej: 350 m2,c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej: 250 m2,d) dla zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności: 1000m2,e) dla infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej: 4m2
 
Cena do negocjacji - czekamy na oferty.
 
Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu.
Doradca ds. nieruchomości
Marcin Głuszczak 
ATA nieruchomości
tel. 608 363 326.Kontakt:
Marcin Głuszczak
tel: 608363326
mgluszczak@atanieruchomosci.pl


Numer oferty
98/8464/OGS
Typ transakcji
Sprzedaż
Cena
15 500 000 zł
Powierzchnia
15 500 m2
Cena za m2
1 000 zł / m2
Zamiana
Nie
Kształt działki
Prostokąt
Forma własności działki
Własność
Ukształtowanie terenu
Płaskie
Ogrodzenie
Brak
Droga dojazdowa
Kostka brukowa
Osiedle
Jagodno
Rodzaj działki
Budowlana

Zobacz na mapie.

kontakt z agentem.

Marcin Głuszczak.

Marcin Głuszczak