+48 664 149 544
Dodaj do ulubionych Dodano do ulubionych
Sprzedaż

Wrocławski, Siechnice, Radomierzyce.

Polecam na sprzedaż bardzo ładne działki budowlane położone w Radomierzycach, gmina Siechnice, powiat wrocławski. Pakiet składa się z 4 działek. Przeznaczanie podstawowe:MN - Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. Minimalne powierzchnie działek: a) co najmniej 500 m2 powierzchni działki na 1 lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym w układzie wolnostojącym,b) co najmniej 250m2 powierzchni działki na 1 lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym w układzie bliźniaczym. Minimalna szerokości frontów wydzielonych działek: a) wolnostojąca 20 m, b) bliźniacza 10 m. Zabudowa kubaturowa stanowiąca w odniesieniu do powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję:a) wolno stojąca nie więcej niż 30%, b) bliźniacza nie więcej niż 40%. Wskaźniki intensywności zabudowy, liczone jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej: a) wolnostojąca nie więcej niż 0,35,b) bliźniacza nie więcej niż 0,50. Wskaźniki powierzchni zabudowy, liczone jako powierzchnia zabudowy do powierzchni działki lub terenu: a) wolnostojąca nie więcej niż 0,30,b) bliźniacza: nie więcej niż 0,40 .Powierzchnia terenów czynnych biologicznie: nie mniej niż 30% powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.Gabaryty i wysokość zabudowy: nie większa niż 12 m, Obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych: 2 stanowiska na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem stanowisk w garażach zlokalizowanych na terenie posesji.Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczaniem na rynku planu w odległościach:a) 10 m linii rozgraniczających drogi lokalnej KDL. W przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych i garaży na granicy działek z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Przeznaczanie uzupełniające 1) Obiekty i urządzenia towarzyszące, 2) Nieuciążliwe usługi podstawowe nieprzekraczające 100 m2 powierzchni użytkowej,3) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 4) Zieleń urządzona.Kontakt:
Igor Parzydło
tel: 730960663
iparzydlo@atanieruchomosci.pl


Numer oferty
139/8464/OGS
Typ transakcji
Sprzedaż
Cena
1 500 000 zł
Powierzchnia
3 422 m2
Cena za m2
438,34 zł / m2
Rynek
Wtórny
Zamiana
Nie
Kształt działki
Prostokąt
Dostępne sieci
Gaz w drodze, prąd w drodze
Ukształtowanie terenu
Płaskie
Przeznaczenie w planie zagosp.
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Droga dojazdowa
Asfaltowa
Uzbrojenie działki - przyłącza
Woda miejska w drodze, woda miejska, kan. miejska w drodze
Rodzaj działki
Budowlana

Zobacz na mapie.

kontakt z agentem.

Igor Parzydło.

Igor Parzydło