+48 664 149 544

Nasi agenci

Renata Sadowa
696463515
rsadowa@atanieruchomosci.pl

Doradca ds. nieruchomości

Renata Sadowa.

798 022 754
mduda@atanieruchomosci.pl

Doradca ds. nieruchomości

Martin Duda.

Wiktoria Cyran
509394337
wcyran@atanieruchomosci.pl

Doradca ds. nieruchomości

Wiktoria Cyran.

Konrad Czerkas
534621696
kczerkas@atanieruchomosci.pl

Doradca ds. nieruchomości

Konrad Czerkas.

Maksym Barsukov
730960677
mbarsukov@atanieruchomosci.pl

Doradca ds. nieruchomości

Maksym Barsukov.

Maja Kuryłowicz
664149544
mkurylowicz@atanieruchomosci.pl

Doradca ds. nieruchomości

Maja Kuryłowicz.