+48 664 149 544
Dodaj do ulubionych Dodano do ulubionych
Sprzedaż

Jaworski, Męcinka, Piotrowice.

Na sprzedaż działka budowlana w Piotrowicach, gmina Męcinka powiat Jaworski. Działka ma powierzchnię 1599m2, usytułowana jest na płaskim terenie. W okolicy działki znajdują się nowe zabudowania domków jednorodzinnych.Działka położona jest na terenie przeznaczonym w planie miejscowym pod zabudowę jednorodzinną M-MN1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami: M-MN, M-MN1, M-MN2, M-MN3. 2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:1) wprowadzenie usług, jako przeznaczenie uzupełniające nieprzekraczające 50% powierzchni użytkowej zabudowy z wykluczeniem działalności uciążliwych; 2) usługi towarzyszące, z możliwością lokalizowania ich samodzielne, z wykluczeniem działalności uciążliwych na terenie oznaczonym symbolem M-MN1; 3) przeznaczenie uzupełniające: a) urządzenia towarzyszące, b) urządzenia komunikacji, w tym: dojazdy i dojścia oraz place manewrowe, c) postój i garażowanie samochodów osobowych, d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, e) zieleń urządzoną 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 10. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12. 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: 1) nakazuje się stosowanie: a) wysokości zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami: − M-MN − od 6 do 9 m, liczonej do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu, b) dachów stromych, symetrycznych w formie: dwuspadowej, o jednakowym nachyleniu połaci w zakresie od 40º do 45º, w układzie kalenicowym, c) jednakowego pokrycia dachów i kąta nachylenia połaci dachowych w budynkach mieszkalnych wraz z garażem oraz dla obiektów gospodarczych i wolno stojących garaży, d) nieprzekraczalnej długości elewacji frontowych budynku mieszkalnego do 20 m; 2) zakazuje się stosowania dachów o mijających się kalenicach; 3) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 843 4) dopuszcza się budowę wolno stojących jednokondygnacyjnych obiektów gospodarczych towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, w tym garaży, dla których nie obowiązuje dolny parametr wysokości zabudowy; 5) nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w ilości 50% powierzchni działki budowlanej; 6) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej − nie więcej niż 40%; 7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek wynosi 1200 m 2 .6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: dopuszcza się stosowanie elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesjiZapraszam na prezentacjęWiktoria CyranATA Nieruchomościtel: 509-394-337Kontakt:
Wiktoria Cyran
tel: 509394337
wcyran@atanieruchomosci.pl


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane dotyczące nieruchomości uzyskano na podstawie oświadczeń zamawiających i mają charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy w tej prezentacji stanowiącej ofertę nieruchomości objęte są ochroną praw autorskich majątkowych i osobistych, stanowią własność w świetle prawa autorskiego. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autora, jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.


Numer oferty
279/8464/OGS
Typ transakcji
Sprzedaż
Cena
169 000 zł
Powierzchnia
1 599 m2
Cena za m2
105 zł / m2
Rynek
Pierwotny
Zamiana
Nie
Forma własności działki
Własność
Dostępne sieci
Brak gazu, brak prądu
Ukształtowanie terenu
Płaskie
Kształt działki
Prostokąt
Ogrodzenie
Brak
Przeznaczenie w planie zagosp.
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Droga dojazdowa
Gruntowa
Uzbrojenie działki - przyłącza
Szambo
Rodzaj działki
Budowlana

Zobacz na mapie.

kontakt z agentem.

Wiktoria Cyran.

Wiktoria Cyran
509394337
509394337