+48 664 149 544
Dodaj do ulubionych Dodano do ulubionych
Sprzedaż

Wrocławski, Żórawina, Turów.

Na sprzedaż działka o powierzchni 5958 m2 położona w miejscowości Turów. Działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinna w części stanowiącej 20 arów, reszta działki przeznaczona jest pod produkcję rolniczą. Miejscowość znajduje się w odległości 14 km od wrocławskiego rynku, oraz 5 km od granicy miasta. Link do filmu przedstawiającego okolice działkihttps://www.youtube.com/watch?v=5s4AI1muqy8Część przeznaczona pod zabudowę jednorodzinna oznaczona w MPZP jako 3MNDla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca o niskiej intensywności zabudowy, 2) dopuszczalne - usługi nieuciążliwe. 2. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 1) wysokość zabudowy: 1-2 kondygnacje nadziemne, 2) budynki o podłużnych bryłach, 3) dachy strome symetryczne (w tym dopuszczalne wielospadowe) o spadku połaci na poziomie 36o -45o , pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówko-podobnej, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w stosunku do linii rozgraniczających ulicy 4D - 6,0 m, w stosunku do linii rozgraniczających ulicy 1Z – 15 m. 5) ustala się minimalną szerokość frontu działki – 25 m oraz minimalną wielkość działki – 1000 m2,6) ustala się konieczność zapewnienia dojazdu do terenów upraw polowych położonych na zapleczu każdej działki poprzez wydzielenie drogi o min szerokości 5 m z zakazem jej zastawiania, 7) ustala się możliwość rezygnacji z drogi pod warunkiem zapewnienia innego dojazdu do terenów zaplecza, 6 8) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, tarasy i parkingi) maksymalnie do 30% powierzchni działek; pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie, 9) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się: a) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, b) należy uporządkować i rozwiązać problem gospodarki odpadami, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. 3. Uciążliwość obiektów i urządzeń nie może przekraczać na granicy działki dopuszczalnych norm zgodnie z przepisami szczególnymi. 4. Zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń produkcyjnych. 5. Zaleca się komponować zespoły budynków o zbliżonych gabarytach i wysokościach w celu zachowania ładu przestrzennego. 6. W przypadku prowadzenia inwestycji na terenach, na których znajdują się urządzenia drenarskie należy zaprojektować nowy system drenarski zapewniający funkcjonowanie całości. Zapraszam do kontaktuWiktoria CyranATA Nieruchomościtel: 509-394-337Kontakt:
Wiktoria Cyran
tel: 509394337
wcyran@atanieruchomosci.pl


Numer oferty
267/8464/OGS
Typ transakcji
Sprzedaż
Cena
560 000 zł
Powierzchnia
5 958 m2
Cena za m2
93,99 zł / m2
Dostępne sieci
Prąd
Zamiana
Nie
Kształt działki
Prostokąt
Ukształtowanie terenu
Płaskie
Ogrodzenie
Brak
Przeznaczenie w planie zagosp.
Tereny produkcyjno-usługowe, tereny wielofunkcyjne, tereny zabudowy mieszkaniowej
Droga dojazdowa
Utwardzona

Zobacz na mapie.

kontakt z agentem.

Wiktoria Cyran.

Wiktoria Cyran
509394337
509394337