+48 664 149 544
Dodaj do ulubionych Dodano do ulubionych
Sprzedaż

Wrocławski, Żórawina, Turów.

Na sprzedaż działka rolna z przeznaczeniem w studium: U - strefa rozwoju dominującej funkcji usługowej, o charakterze ogólnodostępnym, publicznymNieruchomość składa się z dwóch działki o łącznej powierzchni 24135m2, działki mają łącznie wymiary 168*172*162*152mMiejscowość znajduje się w odległości 14 km od wrocławskiego rynku, oraz 5 km od granicy miasta.Działka znajduje się w odległości 3,5km od wjazdu na drogę ekspresowa A4S T U D I U M U W A R U N K O W AŃ I K I E R U N K Ó W Z A G O S P O D A R O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G OU - strefa rozwoju dominującej funkcji usługowej.1) Dopuszcza się w ramach funkcji dominującej lokalizację budynków mieszkalnych lub lokalimieszkalnych wbudowanych stanowiących własność właściciela zakładu lub pełniących funkcjędozoru.2) W strefach ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenów wyznaczonych np. odnapowietrznych elektroenergetycznych linii średniego wysokiego i najwyższego napięcia (wtym od: istniejącej linii 400/110 kV relacji Pasikurowice-Wrocław Południe orazprojektowanej 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław), gazociągów wysokiego ciśnienia, linii kolejowej, autostrady A4, dróg wojewódzkich itp. obiektów infrastruktury technicznej i drogowej dopuszcza się zachowanie w ramach funkcji dominującej dotychczasowego użytkowania terenów rolnych, sadów i ogrodów, zieleni urządzonej, lasów i zadrzewień itp. 3) Architektura noworealizowanej zabudowy winna formą architektoniczną nawiązywać do otaczającej zabudowy oraz niepogarszać walorów krajobrazowych. 4) Zaleca się aby wysokość noworealizowanej lub modernizowanej zabudowy nie przekraczała 12 m, uwzględniając charakter i gabaryty zabudowy sąsiadującej. 5) Zaleca się stosowanie ceramicznych pokryć dachów lub z materiałów o fakturze i barwie odpowiadającej pokryciu ceramicznemu, ukształtowanie połaci dachowych regularne, symetryczne, w tym równieź wielospadowe. 6) Dopuszcza się realizację obiektów o niekonwencjonalnej formie architektonicznej, wykonanych z materiałów i w technologiach niekonwencjonalnych. 7) Należy zapewnić utylizację ścieków bytowo-gospodarczych w oparciu o zbiorczą kanalizacje sanitarną lub system indywidualny, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Zapraszam na prezentacje nieruchomościWiktoria CyranATA Nieruchomościtel: 509-394-337Kontakt:
Wiktoria Cyran
tel: 509394337
wcyran@atanieruchomosci.pl


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane dotyczące nieruchomości uzyskano na podstawie oświadczeń zamawiających i mają charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy w tej prezentacji stanowiącej ofertę nieruchomości objęte są ochroną praw autorskich majątkowych i osobistych, stanowią własność w świetle prawa autorskiego. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autora, jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.


Numer oferty
268/8464/OGS
Typ transakcji
Sprzedaż
Cena
3 150 000 zł
Powierzchnia
24 135 m2
Cena za m2
130 zł / m2
Rynek
Pierwotny
Zamiana
Nie
Kształt działki
Prostokąt
Forma własności działki
Własność
Ukształtowanie terenu
Płaskie
Ogrodzenie
Brak
Przeznaczenie w planie zagosp.
Tereny usług
Droga dojazdowa
Utwardzona
Rodzaj działki
Usługowa

Zobacz na mapie.

kontakt z agentem.

Wiktoria Cyran.

Wiktoria Cyran
509394337
509394337